Tổ đại biểu HĐND huyện số 8 tiếp xúc cử tri tại thôn Mỹ Lợi xã Kỳ Sơn
loading...
14:56 29/11/2018

Ngày 28/11/2018 các Đ/c trong tổ đại biểu HĐND huyện số 8 gồm

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy PCT ủy ban nhân dân huyện

Đ/c Nguyễn Trọng Bính viện trưởng viện KS huyện Kỳ Anh

Đ/c Lê Đình Nhất phó ban pháp chế HĐND huyện

Đ/c Phạm Thị Hương PCT hội nông dân huyện

Đ/c Nguyễn Trung Tiến chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng

Về tiếp xúc cử tri trước kỳ hopj thứ  VII hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh tại thôn Mỹ Lợi xã Kỳ Sơn

Tổ đại biểu HĐND huyện số 8 báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế xã hội năm 2018 và mục tiêu nhiệm vụ phat triển kinh tế xã hội năm 2019 của huyện nhà

Phạm Huy Hiệu Văn Hóa - Xã Hội

Ý kiến bạn đọc