Sáng ngày 14/11/2018 hội nông dân xã Kỳ Sơn tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học ,kỷ thuật về cây trồng, vật nuôi
loading...
10:06 14/11/2018

Hội nông dân xã Kỳ Sơn tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỷ thuật cho bà con nhân dân về cây trồng, vật nuôi.

Chương trình chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hửu cơ hàng hóa, giúp bà con nhân dân trên địa bàn xã Kỳ Sơn có điều kiện tiếp cận khoa hocjkyr thuật, nâng cao thu nhập góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ngày 14/11/2018 Công ty ứng dụng công nghệ mới Việt Nam trường đại học nông nghiệp hà nội tổ chức tập huấn cho bà con năm vững những vấn đề cơ bản.

-  Cách phòng chống sâu bệnh hại cây trồng như lúa, ngô, rau màu các loại

- Hướng dẫn sử dụng cây dực liệu, phòng trừ sâu bệnh hại

- Hướng dẫn sử dụng phân bón vi sinh hửu cơ dành cho nông nghiệp

- Hướng dẫn chăn nuôi gia súc, gia cầm lớn nhanh đạt hiệu quả kinh tế cao tăng thu nhập và nâng co đời sống của bà con nhân dân.

Phạm Huy Hiệu - VĂN HÓA XH

Ý kiến bạn đọc