Xã Kỳ Sươn cấp giống lúa và phân bón cho hộ nghèo và hộ cận nghèo sản xuất vụ đông năm 2018
loading...
15:38 20/12/2018

Nhờ có chính sách hỗ trợ của Đảng và nhà Nước đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo trên cả nước, ngày 18/12/2018 xã Kỳ Sơn đã nhận, cấp cho hộ nghèo và hộ cân nghèo trên toàn xã 5 tấn lúa giống và 15 tấn phân bón để sản xuất vụ đông xuân năm 2018.

Phạm Huy Hiệu Văn Hóa - Xã Hội

Ý kiến bạn đọc