Xã Kỳ Sơn triển khai kế hoạch công nhận lại diện tích đất ở có nguồn gốc trước ngày 18/12 năm 1980
loading...
10:34 18/12/2018

Ngày 18/12/2018 xã Kỳ Sơn triển khai kế hoạch thực hiện công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 trên địa bàn xã Kỳ Sơn

Phạm Huy Hiệu Văn Hóa - Xã Hội

Ý kiến bạn đọc