Xã Kỳ Sơn triển khai đề án sản xuất vụ đông năm 2018
loading...
10:13 18/12/2018

Thực hiện đề án sản xuất vụ đông xuân năm 2018 của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Kỳ Anh năm 2018

Chiều ngày 15/12/2018 UBND xã Kỳ Sơn đã xây dựng và triển khai đề án sản xuất vụ đông xuân năm 2018 chỉ đạo và triển khai, thực hiện có hiệu quả, kịp thời đến tận cán bộ cốt cán và bà con nhân dân tập trung chỉ đạo, xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng đảm bảo phục vụ tốt cho công tác sản xuất vu đông năm 2018

Phạm Huy Hiệu Văn Hóa - Xã Hội

Ý kiến bạn đọc