Phụ nữ xã Kỳ Sơn ra măt câu lạc bộ nhà sạch - vườn đẹp
loading...
11:10 13/12/2018

Chiều ngày 12/12/2018  hội LHPN xã Kỳ Sơn tổ chức ra măt câu lạc bộ nhà sạch - vườn đẹp tại chi hội thôn Mỹ Lạc xã Kỳ Sơn về tham dữ lễ ra măt câu lạc bộ có các Đ/c

1 Đ/c Dương Quốc Van PBT Đảng ủy

2 Đ/c Hồ Văn Thái CTMTTQ xã và các Đ/c trưởng ban ngành đoàn thể cấp xã, các thành viên măt trận thôn - các thành viên câu lạc bộ và đông đảo bà con trong thôn

tham gia.

Thành lập câu lạc bộ nhằm tạo môi trường bổ ích lành mạnh để các thành viên gặp gỡ nhau giao lưu học hỏi, đong viên nhau phát huy trí tuệ vận động gia đình và các hội viên thực hiện tốt việc sắp xếp nhà cữa gon gàng, ngăn nắp có nước sạch đảm bảo vệ sinh môi trường thu gom và xử lý rác thải đảm bảo với tiêu chí nhà sạch - vườn đẹp đáp ứng với yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

Phạm Huy Hiệu - Van Hóa - Xã Hội

Ý kiến bạn đọc