HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KỲ SƠN KHÓA X I X TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 6
loading...
09:14 08/01/2019

Ngày 08/1/2019 hội đồng nhân dân xã Kỳ Sơn khóa X I X tổ chức kỳ họp thứ 6 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp năm 2019 về tham dự kỳ họp có các Đ/c trong tổ đại biểu HĐND huyện số 8.

- Ông.  Nguyễn Xuân Thủy PCT ủy ban nhân dân huyện

- Ông.  Lê Đình Nhất P B pháp chế huyện

-  Ông. Vủ Trung Tiến CT ủy ban nhân dân xã Kỳ Thượng

-  Bà. Phạm Thị Hương PCT hội ND huyện

* Ông  Nguyễn Anh Hoan trưởng phòng nội vụ cán bộ chỉ đạo

HĐND xã Kỳ Sơn nghê bà Phạm Thị Hương đại diện tổ đại biểu HĐND huyện số 8 báo cáo tóm tắt 5 nghị quyết taị kỳ họp thứ 7 HĐND huyện năm 2018 và các dự thảo nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019.

Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Kỳ Sơn thông qua các báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách,chương trình mục tiêu QG xây dưng NTM phân bổ thu chi ngân sách năm 2018 và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng , an ninh năm 2019.

Phạm Huy Hiệu Văn Hóa - Xã Hội

Ý kiến bạn đọc